UPDATE – zaterdag 30 mei 2020

Algemeen Werk in groepen start weer vanaf juni 2020

Vanaf juni mag het Algemeen Werk weer in groepen worden verricht. De eerste groep (werkgroep 2, o.l.v. Linda en Devi) start op zaterdag 6 juni.

Ingelaste werkochtend op zaterdag 11 juli 2020

Er is een extra werkochtend gepland voor zaterdag 11 juli as. In eerste instantie bedoeld voor werkgroep 1 o.l.v. Loes. Maar ook andere tuinders zijn vrij om die ochtend aan te haken. De tweeledige hoofdzaak is dat de algemene onderdelen van Buitenzorg onderhouden worden en dat iedereen die daartoe verplicht is ook dit jaar tenminste zijn/haar 15 uur algemeen werk voor de tuinvereniging verricht.
(Uren die tuinders aan een klus van onderstaande Klussenlijst hebben besteed, worden uiteraard meegerekend bij hun 15 uur.)

Nota bene

– Tijdens alle werkochtenden moet de bekende 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.
– Gereedschap dient voor en na gebruik gedesinfecteerd.
– Koffie en thee worden geserveerd en genuttigd in de buitenlucht.
– De toiletten zijn weer toegankelijk. (Let op uw extra hygiëne!)

Aspirant-leden en tuinders boven de 70 jaar blijven van harte welkom bij het Algemeen Werk.

Algemeen Werk in coronacrisistijd

Wegens coronamaatregelen ging het Algemeen Werk in de maanden april en mei van 2020 in de gangbare vorm niet door. In plaats van in groepen werd het Algemeen Werk in die periode gedaan door individuele tuinders (of stellen) die de verantwoordelijkheid voor een specifieke tuinklus op zich namen. Telkens in overleg met een coördinator. Voor een uiterste datum diende een specifieke klus geklaard, maar men was verder vrij in de werktijden.
Een overzicht annex intekenlijst voor de klussen hangt in het (rechter) mededelingenbord bij de hoofdingang.
En hier (pdf) is die ‘klussenlijst’ online te bekijken.


Op Buitenzorg doet iedereen Algemeen Werk. Sommige tuinders zitten in een commissie, hebben een specifieke klus of doen bestuurswerk. De rest wordt ingedeeld in een werkgroep.
Drie werkgroepen werken op vijf zaterdagochtenden van 9.00 uur tot 12.30 uur in het tuinseizoen (15 uur per jaar). Aan het einde van het seizoen is er nog een inhaalochtend.

Hieronder en op de mededelingenborden vindt u het precieze overzicht van de zaterdagen waarop u wordt verwacht.
Mocht u een zaterdag verhinderd zijn: probeer te ruilen of haal op een andere dag in. Meld uw eventuele verhindering in elk geval op tijd bij de werkgroepcoördinator. Niet meedoen aan Algemeen Werk zonder geldige reden levert een boete op.
Mocht u denken structureel niet mee te kunnen doen, overleg dan met het bestuur.

Overzicht Werkgroepen 2020

De werkochtenden zijn in 2020 op de onderstaande zaterdagen:

Werkgroep 1 (coördinator: Loes)
4 april, 2 mei, 30 mei, 27 juni, 11 juli (nieuw!), 29 augustus.

Werkgroep 2 (coördinatoren: Linda & Devi)
11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september.

Werkgroep 3 (coördinator: Jos)
18 april, 16 mei, 13 juni, 22 augustus, 12 september.

Extra inhaalochtend: 26 september.

Het precieze overzicht van de drie werkgroepen voor het tuinseizoen 2020 vindt u hier (pdf) en op de mededelingenborden.