UPDATE – zaterdag 4 april 2020

Algemeen Werk in coronacrisistijd

Wegens coronamaatregelen gaat het Algemeen Werk in de maanden april en mei van 2020 in de gangbare vorm niet door. In plaats van groepen zal het Algemeen Werk zal in deze periode gedaan worden door individuele tuinders (of stellen) die de verantwoordelijkheid voor een specifieke tuinklus op zich nemen. Telkens in overleg met een coördinator. Voor een uiterste datum dient de specifieke klus geklaard, maar men is verder vrij in de werktijden.
Een overzicht annex intekenlijst voor de klussen hangt in het (rechter) mededelingenbord bij de hoofdingang.
En hier (pdf) is die ‘klussenlijst’ online te bekijken.


Op Buitenzorg doet iedereen (70-plussers uitgezonderd) Algemeen Werk. Sommige tuinders zitten in een commissie, hebben een specifieke klus of doen bestuurswerk. De rest wordt ingedeeld in een werkgroep.
Drie werkgroepen werken op vijf zaterdagochtenden van 9.00 uur tot 12.30 uur in het tuinseizoen (15 uur per jaar). Aan het einde van het seizoen is er nog een inhaalochtend.

Binnenkort vindt u op het mededelingenbord en hier op de website het precieze overzicht van de zaterdagen waarop u wordt verwacht.
Mocht u een zaterdag verhinderd zijn: probeer te ruilen of haal op een andere dag in. Meld uw eventuele verhindering in elk geval op tijd bij de werkgroepcoördinator. Niet meedoen aan Algemeen Werk zonder geldige reden levert een boete op.
Mocht u denken structureel niet mee te kunnen doen, overleg dan met het bestuur.

Overzicht Werkgroepen 2020

De werkochtenden zijn in 2020 op de onderstaande zaterdagen:

Werkgroep 1 (coördinator: Loes)
4 april, 2 mei, 30 mei, 27 juni, 29 augustus.

Werkgroep 2 (coördinatoren: Linda & Devi)
11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september.

Werkgroep 3 (coördinator: Jos)
18 april, 16 mei, 13 juni, 22 augustus, 12 september.

Extra inhaalochtend: 26 september.

Het precieze overzicht van de drie werkgroepen voor het tuinseizoen 2020 vindt u hier (pdf) en op de mededelingenborden.