Op Buitenzorg doet iedereen (70-plussers uitgezonderd) Algemeen Werk. Sommige tuinders zitten in een commissie, hebben een specifieke klus of doen bestuurswerk. De rest wordt ingedeeld in een werkgroep.
Drie werkgroepen werken op vijf zaterdagochtenden van 9.00 uur tot 12.30 uur in het tuinseizoen (15 uur per jaar). Aan het einde van het seizoen is er nog een inhaalochtend.

Binnenkort vindt u op het mededelingenbord en hier op de website het precieze overzicht van de zaterdagen waarop u wordt verwacht.
Mocht u een zaterdag verhinderd zijn: probeer te ruilen of haal op een andere dag in. Meld uw eventuele verhindering in elk geval op tijd bij de werkgroepcoördinator. Niet meedoen aan Algemeen Werk zonder geldige reden levert een boete op.
Mocht u denken structureel niet mee te kunnen doen, overleg dan met het bestuur.

Overzicht Werkgroepen 2020

De werkochtenden zijn in 2020 op de onderstaande zaterdagen:

Werkgroep 1 (coördinator: Loes)
4 april, 2 mei, 30 mei, 27 juni, 29 augustus.

Werkgroep 2 (coördinatoren: Linda & Devi)
11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september.

Werkgroep 3 (coördinator: Jos)
18 april, 16 mei, 13 juni, 22 augustus, 12 september.

Extra inhaalochtend: 26 september.

Het precieze overzicht van de drie werkgroepen voor het tuinseizoen 2020 vindt u medio maart hier en op de mededelingenborden.