De Werkgroep Bomen heeft in de zomerperiode van 2022 voor het eerst alle (fruit)bomen en struiken op Buitenzorg geïnventariseerd. De lijsten (op soort en op looproute) worden in de loop van 2022 en in 2023 nader gepreciseerd. De inventarisatie wordt idealiter ieder jaar geactualiseerd en tenminste op deze website gepubliceerd.

Klik hieronder op het omslag om ‘het bomenboek’ oftewel de inventarisatie van zomer 2022 te bekijken. De bijbehorende dynamische overzichtskaart vindt u hier.

Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit bomenboek, e-mail naar: bomen@tuinparkbuitenzorg.nl.

Bomenboek Buitenzorg (pdf, 18 MB)