Momenteel is er geen tuin te huur.

Om in aanmerking te komen voor een volkstuin in Amsterdam moet u zich eerst inschrijven bij de Bond van Volkstuinders en daarna nogmaals bij een volkstuinpark, oftewel een afdeling van de Bond van Volkstuinders.

Meer informatie over inschrijven hier.

N.B. De wachtlijst voor een tuin op Buitenzorg is enorm, momenteel bestaande uit ruim 200 aspirant-leden. Gemiddeld komen er per jaar circa vijf tuinen vrij. Hou rekening met een gemiddelde wachttijd van, schrik niet, 10 tot 15 jaar.

Loading