Alle activiteiten op Buitenzorg worden gedaan door vrijwilligers. We vragen daarom aan leden om zoveel mogelijk zelf op te lossen, uit te zoeken, te regelen en te organiseren.

Veel informatie over tuinzaken is te vinden bij uw medetuinders, bij commissieleden of op deze website. Het kan echter zo zijn dat u er toch (samen) niet uitkomt. Mogelijk kan het bestuur dan iets doen. Kom dan langs op het spreekuur, stuur een briefje (kan ook direct in de brievenbus aan het hek bij de hoofdingang) of stuur een e-mail met uw kwestie/vraag/verzoek (en vermeld daarin uw naam en contactgegevens).

N.B. Bestuursleden zijn per e-mail uitsluitend te bereiken via info@tuinparkbuitenzorg.nl. E-mails naar hun persoonlijke e-mailaccounts zijn ongeldig en ongewenst.


Het bestuur van Buitenzorg bestaat uit:

Voorzitter: Mw. I. Lampe

1e Secretaris:

2e Secretaris: Dhr. J. Botman

1e Penningmeester: Mw. P. Terpstra

2e Penningmeester:

Lid: Mw. J. Bartels

Lid: Mw. L. de Ruiter

Lid: Dhr. G. van Mossel


Nieuwjaarstoespraak 2023

Toespraak van de voorzitter, Joke van der Helm, uitgesproken op zaterdag 7 janauri 2023. Klik hier voor de tekst van de toespraak (pdf, opent in nieuw venster).


Voorjaarstoespraak 2022

Toespraak van de voorzitter, Joke van der Helm, uitgesproken op vrijdag 1 april 2022. Klik hier voor de tekst van de toespraak (pdf, opent in nieuw venster).


Voorjaarstoespraak 2021

Toespraak van de voorzitter, Joke van der Helm, opgenomen op vrijdag 23 april 2021.

Klik hier voor de tekstversie (pdf, opent in nieuw venster)


Nieuwjaarstoespraak 2020

Toespraak van de voorzitter, Joke van der Helm, uitgesproken tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 18 januari 2020. (Muziek: Shirley Horn.)