Alle activiteiten op Buitenzorg worden gedaan door vrijwilligers. We vragen daarom aan leden om zoveel mogelijk zelf op te lossen, uit te zoeken, te regelen en te organiseren.

Veel informatie over tuinzaken is te vinden bij uw medetuinders, bij commissieleden of elders op deze website. Het kan echter zo zijn dat u er toch (samen) niet uitkomt. Mogelijk kan het bestuur dan iets doen. Kom dan langs op het spreekuur, stuur een briefje (kan ook direct in de brievenbus aan het hek bij de hoofdingang) of stuur een e-mail met uw kwestie/vraag/verzoek (en vermeld daarin uw naam en contactgegevens).


Het bestuur van Buitenzorg bestaat uit:

Voorzitter: Mw. J. van der Helm

1e Secretaris: Mw. I. Lampe

2e Secretaris: Dhr. J. Botman

1e Penningmeester: Dhr. I. Stokkermans

2e Penningmeester: Dhr. L.A. van der Lugt

bestuur_buitenzorg_2018
Het bestuur van Tuinpark Buitenzorg (in 2018, met dhr. G. Mol als voorzitter en mw. M. Spaan als 1e secretaris.)