Alle activiteiten op Buitenzorg worden gedaan door vrijwilligers. We vragen daarom aan leden om zoveel mogelijk zelf op te lossen, uit te zoeken, te regelen en te organiseren.

Veel informatie over tuinzaken is te vinden bij uw medetuinders, bij commissieleden of op deze website. Het kan echter zo zijn dat u er toch (samen) niet uitkomt. Mogelijk kan het bestuur dan iets doen. Kom dan langs op het spreekuur, stuur een briefje (kan ook direct in de brievenbus aan het hek bij de hoofdingang) of stuur een e-mail met uw kwestie/vraag/verzoek (en vermeld daarin uw naam en contactgegevens).

N.B.

– Bestuursleden zijn per e-mail uitsluitend te bereiken via info@tuinparkbuitenzorg.nl. E-mails naar hun persoonlijke e-mailaccounts zijn ongeldig en ongewenst.

– Tuinders met een of meer per e-mail gestelde vragen worden, tenzij eenvoudig te beantwoorden, verzocht op het spreekuur te komen. Het bestuur wil vragen waarover van gedachten kan worden gewisseld zoveel mogelijk vis-a-vis en mondeling bespreken.


Het bestuur van Buitenzorg bestaat uit

Voorzitter: Dhr. G. Mol (interim-voorzitter tot mei 2024)

1e Secretaris: Mw. I. Lampe

2e Secretaris: Dhr. J. Botman

1e Penningmeester: Mw. P. Terpstra

2e Penningmeester: Dhr. G. van Mossel

Lid: Mw. J. Bartels


Portefeuilles

Kwesties m.b.t. groen worden behandeld door bovengenoemde 2e secretaris.
Kwesties m.b.t. bouw worden behandeld door bovengenoemde 2e penningmeester.
Kwesties m.b.t. kas, bar en activiteiten worden behandeld door bovengenoemde 1e penningmeester.


Bestuurs-ondersteunende taken

(Ga met de cursor over de functienamen om de toelichting te lezen.)

Inschrijver:

Josien (tuin 81a)

Samensteller Werkgroepen 70+:

Josien (tuin 81a)

Administratiehulp:

Joke (tuin 55)

Tuinschouwer:

Marijk (tuin 68)

Coördinator Tuinverhuur:

vacature

Notulist:

Nina (tuin 80)

Stemcommissie:
Edith (tuin 25), Cita, Josien (tuin 81a)

Digitaliseerder:

vacature

Technisch beheer Verenigingsgebouw:

Martin (tuin 9)

Ministerie Buitenlandse Zaken:

Jutta (tuin 85)

Technisch voorzitter ALV:
vacature

Leden Vraagbaakgroep:
vacaturesNieuwjaarstoespraak 2024

Toespraak van de interim-voorzitter, Gerrit Mol, uitgesproken op zaterdag 6 janauri 2024. Klik hier voor de tekst van de toespraak (pdf, opent in nieuw venster).


Nieuwjaarstoespraak 2023

Toespraak van de voorzitter, Joke van der Helm, uitgesproken op zaterdag 7 janauri 2023. Klik hier voor de tekst van de toespraak (pdf, opent in nieuw venster).


Voorjaarstoespraak 2022

Toespraak van de voorzitter, Joke van der Helm, uitgesproken op vrijdag 1 april 2022. Klik hier voor de tekst van de toespraak (pdf, opent in nieuw venster).


Voorjaarstoespraak 2021

Toespraak van de voorzitter, Joke van der Helm, opgenomen op vrijdag 23 april 2021.

Klik hier voor de tekstversie (pdf, opent in nieuw venster)


Nieuwjaarstoespraak 2020

Toespraak van de voorzitter, Joke van der Helm, uitgesproken tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 18 januari 2020. (Muziek: Shirley Horn.)