Amsterdam, 5 februari 2024

Sinds 25 mei 2018 moeten o.a. verenigingen voldoen aan de nieuwe privacy-verordening, nl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is niet van toepassing op individuele personen, maar we kunnen het wel gebruiken als richtlijn voor hoe we elkaars privacy kunnen respecteren en beschermen. Dat betekent dat we zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens vallen o.a. persoonsnamen, e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers. Maar ook afbeeldingen en video-opnames waar personen herkenbaar op te zien zijn en in het geval van Buitenzorg herleidbaar tot lidmaatschap van de vereniging. Overweeg het volgende voordat u dergelijke gegevens en beelden wilt delen met een breder publiek: weten de afgebeelde personen dat dit materiaal gedeeld wordt? Zo ja, zijn ze het er mee eens? Wees zeker alert als om minderjarigen gaat.

We kunnen zelf het een en ander doen om elkaars privacy te respecteren:

– Gebruik bij het verzenden van e-mails naar meerdere personen het veld “BCC” en niet “CC”. Een toelichting op dit verschil vindt u hier.

– Deel geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen van een mede-tuinder met een ander zonder haar/zijn medeweten en toestemming. Vraag eerst of uw mede-tuinder het er mee eens is dat u zijn/haar gegevens aan iemand anders doorgeeft.

– Zet niet zomaar foto’s of video-opnames op YouTube of andere sociale media zonder uitleg en zonder toestemming van daarop zichtbare personen.

– Gaat het bij zo’n foto of filmpje om jongeren onder 16 jaar? Overleg dan met de ouders.

– Voorbeeld: bij het maken van een groepsfoto vertel dan wat u met de foto gaat doen, bijv. op een website plaatsen of appen. Hierdoor kunnen mensen die dit voor zichzelf niet willen actie ondernemen om niet (herkenbaar) in beeld te komen.


Website Buitenzorg

Op deze website houden we, zeker sinds de invoering van voornoemde verordening, zoveel mogelijk rekening met bovenstaande richtlijnen. Mocht u in dit verband desondanks een voor u problematische tekst of afbeelding tegenkomen, dan kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat en/of de webmaster.