Mijn Tuin is het ledenportaal van de Bond van Volkstuinders. Als lid van de Bond kunt u daar online allerlei wensen indienen en wijzigen doorgeven, zoals adreswijzigingen, declaraties en schadeformulieren. Klik hieronder op het logo van de Bond om direct naar de inlogpagina van ‘Mijn Tuin’ te gaan.


Mijn Tuin