Bouwcommissie

Gert (tuin 3), coördinator
Maurice (tuin 11)
Toon (tuin 51)

Kascommissie

Sjen (tuin 6)
Noor (tuin 33)
Marijk (tuin 68)

Watercommissie

Frank (tuin 7), coördinator
Harry (tuin 50)

Commissie Groen

Algemeen Werk
☛ vacature: twee begeleiders Groep 1
Groep 2: Linda (tuin 13), Devi (tuin 15)
Groep 3: Gerrit (tuin 91), Achterwacht: Nina (tuin 80)
Groep 4 / Zomerploeg 70+: Sonja (tuin 43)
Tussenpersoon vanuit het bestuur: Jan (tuin 64)

Werkgroep Natuurlijk Tuinieren
Nienke (tuin 8)
Sonja (tuin 43)
Gerrit (tuin 91)
Advies en tussenpersoon vanuit het bestuur: Imke (tuin 49)

Werkgroep Waardebepaling
Hanneke (tuin 20)
Bill (tuin 21)
Ans (tuin 48)

Werkgroep Bomen
Gerrit (tuin 91)
Martin (tuin 99)
Willemien (tuin 16), adviseur

Werkgroep Natuureducatie
Lucie (tuin 60), coördinator
Els (tuin 4)
Nienke (tuin 8)
Sonja (tuin 43)
Elly (tuin 36)
Yvonne (tuin 54)

Werkgroep Hakselen
Nina (tuin 80), coördinator
Aafke (tuin 53)
Lucie (tuin 60)

Onderhoud Gereedschap

Geert (tuin 22)

Basisonderhoud Tuin Nul, Leilindes, Ketjenplantsoen, Rozenperk

Irene (tuin 14), Noor (tuin 33), Sonja (tuin 43), Jos (tuin 49), Nina (tuin 80)

Calamiteitencommissie

Sabro (tuin 61), coördinator
Martin (tuin 9)
Martin (tuin 99)

Algemeen Belangwekkende Reparaties

Martijn (tuin 37)

Bar/buffetcommissie

Marijke (tuin 3), coördinator
Ellie (tuin 7), René (tuin 10), Edith (tuin 25), Yvonne (tuin 54), Henk (tuin 62), Cita (tuin 66), Katja (tuin 84), Remge (tuin 91)
Ontvangst zaterdagochtend: Isabella (tuin 19), Simone (tuin 24), Marlies (tuin 82)

Activiteitencommissie

Martin (tuin 9), coördinator
Anna (tuin 23)
Yvonne (tuin 54)
Wietske (tuin 67)

Poppenkast-commissie

Yvonne (tuin 54), coördinator
Katrijn (tuin 0)

Tuinkrant BLAD

☛ vacature: eindredactie
Tom (tuin 86), vormgeving & productie

Website & nieuwsbrief

Martin (tuin 9)

Winkel

Els (tuin 4)
Sonja (tuin 43)

Gashandel

Jan (tuin 88)

Jan in het gashok (foto: Martin)