Adres:

Volkstuinpark Buitenzorg
Zamenhofstraat 41
1022 AC Amsterdam

e-mail: info@tuinparkbuitenzorg.nl