Contact & spreekuur

Volkstuinpark Buitenzorg
Zamenhofstraat 41
1022 AC Amsterdam

Alles wat leuk is om te delen is welkom!

Het terrein van Buitenzorg is voor iedereen opengesteld van 1 april tot 1 oktober.

KORTE INFO:

  • inschrijven voor een tuin op Tuinpark Buitenzorg:

Als u een tuin wilt op Buitenzorg heeft u allereerst een aspirantenpas nodig van de Bond van Volkstuinders.

De jaarlijkse kosten van een tuin bedragen ongeveer 500 euro afhankelijk van de grootte van de tuin. Op de website en het informatiebord worden tuinen aangekondigd die te koop zijn. Toewijzing gaat op volgorde van inschrijving.

Kunt u niet wachten op een eigen tuin? Het is altijd mogelijk de sfeer te komen proeven en mee te helpen met het algemeen werk. (zie algemeen werk voor de data waarop werkgroepen bezig zijn).

  • Spreekuur Bestuur en inspraak:

Elke tweede zaterdag van de maand is er spreekuur van 12-13 uur (in april t/m september). Tijdens het spreekuur zijn er leden van het bestuur aanwezig voor vragen en inschrijvingen. In 2018 zijn dat de volgende data:

zaterdag 14 april

zaterdag 12 mei

zaterdag 9 juni

zaterdag 14 juli

zaterdag 11 augustus

zaterdag 8 september

  • Contact met het bestuur:

Alle activiteiten op Buitenzorg worden gedaan door vrijwilligers. Ook het bestuur en de commissies bestaan uit vrijwilligers. We vragen daarom aan leden om zoveel mogelijk zelf op te lossen, uit te zoeken, te regelen en te organiseren.

Veel informatie over tuinzaken is te vinden op deze website, bij uw medetuinders of bij commissieleden. Het kan echter zo zijn dat u er toch (samen) niet uitkomt. Wellicht kan het bestuur dan iets doen. Kom dan langs op het spreekuur, stuur een briefje of mail  tuinparkbuitenzorg@live.nl met uw verzoek en uw contactgegevens (kan ook in de brievenbus aan het hek).

  • Leden van het bestuur:

Het bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  • Voorzitter                    Dhr. G. Mol
  • 1e penningmeester     Dhr. I. Stokkermans
  • 2e penningmeester     Dhr L.A. v.d. Lugt
  • 1e secretaris                Mevr M. Spaan
  • 2e secretaris                Dhr. J. Botman * coordinator algemeen werk