In 2017 bestond Tuinpark Buitenzorg 100 jaar (evenals de Bond van Volkstuinders). Dit werd uitbundig gevierd, via een groot aantal speciale evenementen en feesten. Sommige daarvan ook toegankelijk voor buurtbewoners en buitenlui. Hieronder een impressie van het eeuwfeest.

Het vaandel is ontworpen en gemaakt door Simone (tuin 24), de feestkalender en alle affiches door Martin (tuin 9).

De Eeuwfeestkalender

eeuwfeestkalender-buitenzorg

Een propvol tuinseizoen …


1 april | Opening 100e Tuinseizoen
Muzikale optocht van alle tuinders door Vogeldorp.
De eerste feestrede van de voorzitter.

Tuinder en zelfverklaard ‘fotogek’ René heeft hier op zijn blog een uitgebreid beeldverslag van de opening.


30 april | Opening insectenhotel & High Tea


Reportage (ca. 10 min.) door Peter (tuin 47) van het wonderlijke (her!)bezoek van Koningin Wilhelmina (en heur adjudantje) aan Buitenzorg. De veurmalige majesteit opende het nieuwe Insectenhotel en plantte twee fruitbomen in Tuin Nul. Daarna dronk zij een kopje thee in het zgh. Wilhelmina-huisje op tuin 49. Gelijk zij dat plachtte te doen begin vorige eeuw. Het koninklijk bezoek werd afgepilst met een vorstelijk verzorgde High Tea.


20/21 mei | Gerrit geeft ’n rondje

Voorzitter Gerrit gaf een weekend lang rondleidingen over het tuinpark, mede i.h.k.v. Fête de la Nature.


5 juni | Pinkster Picknick
overhandiging
Officiële overhandiging van de vier zitbanken door Saskia Groenewoud (m) van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Noord aan Marijk en Gerrit van het bestuur van Buitenzorg.
Onthulling van de vier vernieuwde banken op het Ketjenplantsoen. De grondige restauratie van de banken was een cadeau van de gemeente. Drie banken zijn sinds die dag vernoemd naar voormalige, markante tuinders van Buitenzorg, t.w. Mw. Westra, de heer Van de Vissersdijk en meneer Bontekoe. De vierde bank heet “De Toekomstbank”. Na de onthulling was er een uitgebreide picknick op het gras van het Ketjenplantsoen.


24 juni | Concert, Diner & Clubquiz
mv-waterland
Muziekvereniging Waterland in het Vinkenoog Theater

clubquiz-buitenzorg-2017
Clubquiz
8 juli | Dichterop de tuin

affiche_Dichterop-de-tuin

22 juli | Het Bloemenbal

affiche_Bloemenbal-2017
Foto’s komen.
Bekijk hier het verslag van onze fotogek René.


26/27 augustus | BGF-tentoonstelling

affiche_BGF-tent_2017

BGF-tentoonstelling-2017-prijsuitreiking
Bekendmaking en uitreiking van de vele winnaars en prijzen van de Bloemen, Groente & Fruittentoonstelling.
Buitengewone editie van de fameuze BGF-tentoonstelling op Buitenzorg. Met een receptie voor vrienden en tuinrelaties, het maken van een groepsfoto, onszelf unieke 100-jaar mokken kado doen en een spectaculaire tentoonstelling plus doldwaze tombola.


2 september | Opera Flora

opera-flora

opera-flora
Opera Flora (foto: B. Stokvis)

Meer foto’s en wellicht ook video-fragmenten volgen.


16/17 september | Spelletjes Weekend
schaaktoernooi
Schaaktoernooi (foto: Susy)
Een weekend vol spelletjes. Waaronder de kruiwagenrace, het schaaktoernooi, de Rum-my-Cup, Pim Pam Pet en, uiteraard, het Jeu de Boules Kampioenschap.


30 september | Grande Finale/Lichtjesfeest
affiche lichtjesfeest 2017
Affiche Lichtjesfeest 2017
De Grande Finale van het Eeuwfeest Buitenzorg. Met als klapstuk: vuurwerk! (D.w.z. één schitterende vuurpijl.)