Sinds 2018 heeft Buitenzorg een commissie Natuurlijk Tuinieren (NT). Deze commissie wil tuinders informeren over en nog meer betrekken bij natuurlijk tuinieren, teneinde de ecologische en maatschappelijke waarde van volkstuinpark Buitenzorg als geheel nóg verder te vergroten.

Al decennia heeft Buitenzorg natuurlijk tuinieren hoog in het vaandel. ‘Tuinier rommelig’ is hier het credo sinds de jaren ’90. In 2019 zijn we als vereniging ook begonnen met het streven naar en het verkrijgen van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van het AVVN. Met een lange onderbreking wegens corona wordt Buitenzorg begin oktober 2022 voor de eventuele toekenning van dit Keurmerk officieel beoordeeld.

Wat is natuurlijk tuinieren?

Het AVVN omschrijft ‘natuurlijk tuinieren’ als volgt: “Dat is tuinieren met de natuur. Dat is zorgen voor biodiversiteit, zoveel mogelijk soorten bij en door elkaar, waardoor een natuurlijk evenwicht ontstaat en bestrijding van ziekten en plagen niet nodig is. Met de juiste planten, inrichting en onderhoud creëer je een kleurrijke en levendige tuin. Groen waar iedereen het hele jaar van geniet: planten, dieren en jij.”

Commissieleden

De huidige leden van de commissie Natuurlijk Tuinieren zijn:
Nienke (tuin 8), Linda (tuin 13), Devi (tuin 15), Hanneke (tuin 20), Sonja (tuin 43), Lucie (tuin 60), Nina (tuin 80) en Gerrit (tuin 91).

Tijdpad

Klik hier voor een overzicht (d.d. april ’22) van het traject Keurmerk Natuurlijk Tuinieren voor Buitenzorg.

Op vrijdag 7 oktober ’22 is de eindbeoordeling, en op zaterdag 10 december ’22 volgt hopelijk de uitreiking van het Keurmerk met één of meer stippen.

De workshops van Roos Broersen werden goed bezocht. Hier de zaal op zaterdag 3 september ’22.
Nieuwsbrief Natuurlijk Tuinieren

Via nieuwsbrieven brengt de commissie verslag uit van haar activiteiten:


Workshops Natuurlijk Tuineren door Roos Broersen (AVVN)

Zaterdag 25 januari 2020, 15-17 uur
Workshop 1: Algemene inleiding & Compost, het zwarte goud
· Bekijk/download de samenvatting van workshop 1 (pdf)

(N.B. Twee jaar onderbreking wegens corona.)

Zaterdag 19 maart 2022, 09.30 – 11.30 uur
Workshop 2: Kundig snoeien
· Bekijk/download de samenvatting van workshop 2 (pdf)

Zaterdag 2 juli 2022, 14.00 – 16.00 uur
Workshop 3: Watervriendelijk tuinieren
· Bekijk/download de samenvatting van workshop 3 (pdf)

Zaterdag 3 september 2022, 10.00 -12.00 uur
Workshop 4: Planten vermeerderen
· Bekijk/download de samenvatting van workshop 4 (pdf)