ODE AAN BUITENZORG

Zoveel heerlijke levens wij leiden!
Dit is er een van.
Een van mijn levende rollenspelen:
tuinkabouter met zijn grappen en grollen,
en toch de handen uit de mouwen,
voeten in de aarde en bergen verzetten.

O Buitenzorg, Tuindorp,
klein stukje aarde en grond,
deel van de werkelijkheid:
geëerd, bedankt, gebenedijd!

Vruchtbaar en gezond,
door echte mensen bevolkt,
jong en oud, nieuw en vertrouwd,
in een wereld vermaledijd
vol spijt en nijd, angst
en gespletenheid …

Als ik hier het hek
achter mij sluit
wordt alles weer
wat het altijd is:
een wonderschoon
gelegenheidsgedicht.Simon Vinkenoog