Laatst bijgewerkt: Woensdag, 2 december 2020

Introductie

Medio mei 2020 lanceerde de Gemeente Amsterdam twee tamelijk omvangrijke, ambitieuze beleidsplannen m.b.t. het groen in de stad: de Groenvisie 2020-2050 (concept) en de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid.

In de Groenvisie 2020-2050 wordt een beeld geschetst van Amsterdam als groene stad en hoe de gemeente tussen nu en 2050 Amsterdam verder wil gaan vergroenen.

De Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid (concept) gaat specifiek over de ontwikkeling en/of omvorming van de ruim 40 Amsterdamse volkstuinparken (waaronder nutstuinen) tot meer openbare plekken onder het motto ‘Meer te doen voor meer Amsterdammers’.
Vanzelfsprekend is het laatstgenoemde beleidsplan van directe invloed op (óók) de toekomst van Tuinpark Buitenzorg.

Tot eind juni 2020 kon op beide beleidsplannen door iedereen worden gereageerd middels het indienen van zgh. ‘zienswijzen’.
Met inachtneming van al die binnengekomen ‘inspraakreacties’ (ruim 800) werd in het najaar van 2020 een aangepaste versie van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid gepubliceerd.

Op de concept Groenvisie 2020-2050 kwamen 208 ‘inspraakreacties’ binnen. Die worden momenteel verwerkt in een binnenkort te verschijnen, aangepaste versie.


Met name de bijgewerkte versie van de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid doet in de stad en onder volkstuinders veel stof opwaaien. Er is verontwaardiging, woede, onrust en er zijn grote zorgen. Niet in het minst wegens het voornemen van de gemeente tot een huurverhoging variërend van 400 tot zelfs 800%, binnen enkele jaren.

De bomen, het bos

De vaart van de gemeente (in sociaal vreemde en onzekere tijden van een pandemie), de uiteenlopende informatie, de groeiende stroom reacties en artikelen op het (toch al kakofonische) internet maakt het steeds lastiger om door de bomen het bos te blijven zien. Daar wil deze pagina u bij helpen.

Door bestaande en nieuwe informatie overzichtelijk bij elkaar te zetten, hoofd- en bijzaken te onderscheiden hopen we hiermee iedereen zo duidelijk mogelijk wegwijs te maken in de plannen, motieven en actuele ontwikkelingen.

Alle informatie over en naar aanleiding van gemeentelijk groenbeleid wordt in dit dossier in drie categorieën verdeeld, namelijk (1) de Groenvisie, als het ware het ‘grote plan’, (2) het Volkstuinenbeleid, min of meer voortvloeiend uit de Groenvisie, en (3) Opinie & media – hoofdzakelijk met betrekking tot het Volkstuinenbeleid.

Door hieronder op een van de drie thema’s te klikken wordt u doorgeleid naar een aparte pagina over het desbetreffende onderwerp. Op die pagina vindt u dan weer links naar andere websites en/of documenten.


N.B. Heeft u suggesties, tips of aanvullingen voor dit dossier? Mail naar: website@tuinparkbuitenzorg.nl.
Uw eigen inhoudelijke, kritische opmerkingen en/of constructieve ideeën hieromtrent kunt u mailen naar: toekomst@tuinparkbuitenzorg.nl.