Buitenzorg heeft een sfeer- en karaktervol Verenigingsgebouw. Het ruim 100 jaar oude gebouw wordt gebruikt voor vergaderingen, workshops, film- en theatervoorstellingen, concerten, feesten e.d. Het vloeroppervlak is 12 bij 6 meter. In een latere aanbouw bevinden zich de toiletten. Er is een bar met kookgelegenheid. Parallel aan het gebouw staat een (tijdelijke) groene tent van 5 x 8 meter.
Onder bepaalde voorwaarden en in overleg met het bestuur en de barcommissie is de ruimte beperkt beschikbaar voor kleinschalige, niet-commerciële activiteiten, waar altijd ook tuinders bij aanwezig mogen (!) zijn.

Hieronder een visuele impressie van de ruimte.

Interieur Verenigingsgebouw Buitenzorg (gezien in zuidelijke richting)
Interieur Verenigingsgebouw Buitenzorg (gezien in noordelijke richting)
Bovenaanzicht Verenigingsgebouw Buitenzorg (opengewerkte schets)
Tijdelijke tent als extra ruimte naast het Verenigingsgebouw van Buitenzorg