Buitenzorg heeft een heel karaktervol Verenigingsgebouw. Het ruim 100 jaar oude gebouw wordt gebruikt voor vergaderingen, workshops, film- en theatervoorstellingen, concerten, feesten e.d. Het totale vloeroppervlak meet 12 bij 6 meter. In een latere aanbouw bevinden zich de toiletten. In het gebouw is een bar met kookgelegenheid. Parallel aan het gebouw staat een (tijdelijke) groene tent van 5 x 8 meter.
Onder bepaalde voorwaarden en in overleg met het bestuur en de barcommissie is de ruimte beperkt beschikbaar voor kleinschalige, culturele, niet-commerciële activiteiten. Het gebouw is voor tuinders te huur, bijv. voor verjaardagen, waarbij dan ook altijd andere tuinders aanwezig mogen zijn. Ook deze verhuur door tuinders uiteraard in goed overleg.

Hieronder een visuele impressie van de ruimte.

Interieur Verenigingsgebouw Buitenzorg (gezien in zuidelijke richting)
Interieur Verenigingsgebouw Buitenzorg (gezien in noordelijke richting)
Bovenaanzicht Verenigingsgebouw Buitenzorg (opengewerkte schets)
Tijdelijke tent als extra ruimte naast het Verenigingsgebouw van Buitenzorg