Tuinpark Buitenzorg in Amsterdam-Noord is het oudste1 volkstuincomplex van Amsterdam. Samen met het aanliggende W.H. Vliegenbos, het oudste stadsbos van Amsterdam, vormt Buitenzorg een ecologische, biodiverse zone in de stad en een rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht bovendien.

Oude esdoorn

Het complex bestaat uit 99 volkstuinen met, direct achter de hoofdingang, een grote algemene tuin, de Jan Hoekseltuin ook wel ‘Tuin Nul’ genaamd, aangelegd in 2011 naar een ontwerp van Gerrit (tuin 91) 2. Daarnaast is er een winkel annex magazijn, een overdekte buitenruimte (Café Mol) en een sfeervol verenigingsgebouw uit 1918 van circa 70 m2. Tuin Nul wordt visueel gedomineerd door een grote, oude boom. Het is een Noorse esdoorn (Acer platanoides) die, afgaande op stamomvang en verhalen, veel ouder is dan Buitenzorg3. Bij deze boom bevindt zich het Simon Vinkenoog Theater, een open ruimte waar o.a. voordrachten, workshops en concerten plaatsvinden alsook de jaarlijkse (openbare) Dodenherdenking op 4 mei.

Bond van Volkstuinders

Evenals 28 andere volkstuinparken in Amsterdam is Buitenzorg een afdeling van de Bond van Volkstuinders. We hebben ons dan ook te houden aan de reglementen van de Bond. Bijvoorbeeld als het gaat om klachten en bouwvergunningen. (Het algemene reglement van de Bond kunt u hier lezen/downloaden.)
Buitenzorg is een tuinpark met een dagrecreatieve status, wat betekent dat er niet overnacht mag worden.

Denken aan de buren

De belangrijkste regel op Buitenzorg is dat iedereen zijn tuin mag inrichten zoals hij of zij dat wil, zolang anderen er geen last van hebben. ‘Denken aan de buren’, en dat zijn zowel tuinders als de bewoners van Vogeldorp, is dus belangrijk. Daarenboven wordt verwacht dat de tuin niet wordt verwaarloosd.
(Voor alle specifieke regels en regeltjes op Buitenzorg, klik hier.)

Vrijwilligerswerk

Alle leden (75-plussers uitgezonderd) van Buitenzorg doen algemeen werk. Sommige tuinders zitten in een commissie, hebben een specifieke klus of doen bestuurswerk. Alle werkzaamheden zijn op vrijwilligersbasis.

Cultuur

De oorsprong van Buitenzorg is gelegen in een anarchistische daad. De cultuur van Buitenzorg is vrijdenkend en kunstminnend. Vrijwel alle tuinders houden van het beest, de geest en het feest, in alle vormen. De climax van het tuinseizoen was, is en blijft de jaarlijkse Bloemen, Groente & Fruittentoonstelling, gedurende het laatste weekend van de zomervakantie.

Verder is Buitenzorg sinds jaar en dag een groene, gastvrije en geliefde pleisterplaats voor cultureel-maatschappelijke, non-commerciële bijeenkomsten van buurtbewoners en buitenstaanders. Zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse reünie van oud-Vogeldorpers, Dodenherdenkingen, vergaderingen van het VvE-bestuur en de Huurderscommissie Vogeldorp, besprekingen van de organisatie van Open Ateliers Noord enz.

Welkom

Van 1 april tot 1 oktober, dagelijks van circa 9 tot 19 uur, is iedereen van harte welkom op het tuinpark. Kom wandelen, kijken, luisteren, ruiken en ontspannen. Voor zowel tuinders als bezoekers geldt dat een specifieke volkstuin betreden slechts is toegestaan met toestemming van de tuinder in kwestie.
En houd een eventuele hond aangelijnd.

1 D.w.z. het oudste niet-verplaatste volkstuincomplex. Want Tuinpark Tuinwijck is eerder opgericht, in 1909, maar moest in 1939 verhuizen van de Polderweg in Oost naar de Oosterringdijk. En in 1974 nogmaals naar de huidige locatie, de Liergouw in Noord.

2 M.m.v. Martijn (tuin 37).

3 Op basis van een meting in 2017 zou de boom zo’n 120 jaar oud zijn, en dus stammen uit omstreeks 1900.)

Tuinpark_Buitenzorg_entrée_(2017)
Entrée Buitenzorg met algemene tuin (Tuin Nul)

tuin-nul
De grote Noorse esdoorn met daaronder het Vinkenoog Theater
Het ‘Wilhelminahuisje’ (tuin 49)

ketjenplantsoen_buitenzorg_amsterdam
Het Ketjenplantsoen, met een beeld van Annetje van Verseveld

BGF-tentoonstelling-2017-prijsuitreiking
Prijsuitreiking Bloemen- Groente- & Fruittentoonstelling