Tuinpark Buitenzorg in Amsterdam-Noord is het oudste volkstuincomplex van Amsterdam. Samen met het aanliggende W.H. Vliegenbos, het oudste stadsbos van Amsterdam, vormt Buitenzorg een ecologische, biodiverse zone in de stad en een rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht bovendien.

Het complex bestaat uit 99 volkstuinen met, direct achter de hoofdingang, een grote algemene tuin, de Jan Hoekseltuin (ook wel ‘Tuin Nul’ genaamd). Daarnaast is er een winkel annex magazijn, een overdekte buitenruimte (Café Mol) en een sfeervol verenigingsgebouw uit 1918 van circa 70 m2. Tuin Nul wordt visueel gedomineerd door een grote, oude boom, een esdoorn, die afgaande op stamomvang en verhalen, veel ouder is dan Buitenzorg. Bij deze boom bevindt zich het Simon Vinkenoog Theater, waar o.a. voordrachten, workshops en concerten plaatsvinden alsook de jaarlijkse (openbare) Dodenherdenking op 4 mei.

Samen met de andere tuinparken in Amsterdam is Buitenzorg lid van de Bond van Volkstuinders. We hebben ons dan ook te houden aan de reglementen van de Bond. Bijvoorbeeld als het gaat om klachten en bouwvergunningen. (Het algemene reglement van de Bond kunt u hier lezen/downloaden.)

De belangrijkste regel op Buitenzorg is dat iedereen zijn tuin mag inrichten zoals hij of zij dat wil, zolang anderen er geen last van hebben. ‘Denken aan de buren’ is dus belangrijk. Daarnaast wordt verwacht dat de tuin niet wordt verwaarloosd. (Voor alle specifieke regels en regeltjes op Buitenzorg, klik hier.)

Alle leden (70-plussers uitgezonderd) van Buitenzorg doen algemeen werk. Sommige tuinders zitten in een commissie, hebben een specifieke klus of doen bestuurswerk. Alle werkzaamheden zijn op vrijwilligersbasis.

De oorsprong van Buitenzorg is gelegen in een anarchistische daad. De cultuur van Buitenzorg is vrijdenkend en kunstminnend. Vrijwel alle tuinders houden van het beest, de geest en het feest, in alle vormen. De climax van het tuinseizoen was, is en blijft de Bloemen, Groente & Fruittentoonstelling, gedurende het laatste weekend van de zomervakantie.

Van 1 april tot 1 oktober, dagelijks van circa 9 tot 19 uur, is iedereen van harte welkom op het tuinpark. Kom wandelen, kijken, luisteren, ruiken en ontspannen. Voor zowel tuinders als bezoekers geldt dat een specifieke volkstuin betreden niet is toegestaan zonder toestemming van de tuinder in kwestie. En houdt een hond graag aangelijnd.

Tuinpark_Buitenzorg_entrée_(2017)
Entrée Buitenzorg met algemene tuin (Tuin Nul)

Het ‘Wilhelminahuisje’ (tuin 49)

ketjenplantsoen_buitenzorg_amsterdam
Het Ketjenplantsoen, met een beeld van Annetje van Verseveld

BGF-tentoonstelling-2017-prijsuitreiking
Prijsuitreiking Bloemen- Groente- & Fruittentoonstelling