Jaarlijks hoogtepunt van ons tuinseizoen

Programma

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019
16.00 uur – Inleveren (tot 21 uur)
16.00 uur – Bloemschikken voor de jeugd (tot 18 uur)

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019
08.30 uur – Inleveren (tot 09.30 uur)
09.30 uur – Jurering (besloten)
13.30 uur – Tentoonstelling (en bar) geopend

Prijsuitreiking en Tombola vanaf ongeveer 16.00 uur

18.00 uur – Sluiting

Op zondag is er ook weer rommelmarkt (tot 17 uur)

Tombolala!
‘Iets geels voor nummertje … 932.’Amsterdam, 1 juli 2019


Beste tuinders van Buitenzorg,

Om de Bloemen- Groente en Fruittentoonstelling te doen slagen hebben we uw medewerking nodig. We vragen u dan ook om spontaan mee te doen en iets in te zenden. Denkt u nu niet: ik heb niets. Iedereen heeft wel iets.
Er zijn 10 categorieën. In tenminste één hiervan kunt u vast wel meedingen naar een prijsje. Al gaat het natuurlijk meer om het meedoen (en het elkaar ontmoeten) dan om de prijzen.
We zijn allemaal lid van (tuinvereniging) Buitenzorg en ook al bent u pas nieuw of er al heel lang: u bent van harte uitgenodigd. We verwachten u, ‘oud en nieuw’, met één of meerdere inzendingen.

De jeugd doet natuurlijk mee

We verwachten de jeugd van Buitenzorg op zaterdagmiddag 24 augustus tussen 16 en 18 uur voor het verenigingsgebouw. We hebben daar voor bloemen, een bakje en oase gezorgd. Het enige wat je kunt meenemen is een schaartje (of een mesje). Je kunt je eigen stukje maken en we stellen het tentoon. (En ben je jong van geest? Doe dan ook gewoon mee!)
Zondag na 17.00 uur mag je het bloemstuk mee naar huis nemen.

Aan de ouders: als u uw kind wilt laten meedoen, wilt u dat ons dan alstublieft tijdig laten weten. Dan weten we voor hoeveel kinderen we materiaal moeten inslaan. U kunt dit doen tot woensdag 21 augustus door een briefje in de brievenbus aan het hek van Buitenzorg te stoppen of het te melden bij Wietske van tuin 67. (N.B. Wietske is ook voor loten!)

Spelregels

De belangrijkste voorwaarde is dat alles wat u instuurt op eigen tuin gekweekt, gegroeid of ‘gevonden’ moet zijn. In welke categorie u het inzendt, bent u vrij. Maar/dus … géén gekochte bloemen.
De enige uitzondering hierop geldt de inzendingen van de jeugd (zie boven) en voor de Henk Blok Bokaal (zie aldaar).

Categorieën

De 10 categorieën zijn (klik op categorienaam voor toelichting):

1. Jeugdinzendingen

Maak je eigen bloemstukje bij het verenigingsgebouw. De bloemen, het bakje en de oase liggen, na inschrijving voor je klaar. Je wordt zaterdagmiddag tussen 16 en 18 uur verwacht.
Alleen de bloemstukjes gemaakt bij het verenigingsgebouw dingen mee in deze categorie. Maak je een stukje op de tuin (doen!) dan valt die onder de categorie 'Bloemen op oasis of een prikker'. Dit om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. En menige jeugdige heeft in die categorie ook gewonnen.

2. Potplanten

De planten moeten in de pot gegroeid zijn. En dus zeker niet voor de gelegenheid even uit de grond gehaald.
U kunt potplanten inzenden die u zelf gezaaid (ook éénjarigen), gestekt en gekweekt hebt of die u al meerdere jaren bezit. (Die u hebt overgehouden.)

3. Groente gesorteerd

In deze categorie zendt u verschillende groente van eigen kweek in. Het gaat hierbij om de samenstelling, de gaafheid, de diversiteit.

4. Groente op soort

In deze categorie zendt u groente van één soort in. Het gaat om gaafheid. Het mogen wel verschillende soorten van een groente zijn. Bijvoorbeeld diverse courgettes of verschillende soorten tomaten zijn mogelijk. (Tomaten zijn dus een groente en is geen fruit. U moet de tomaten mét het kroontje inleveren.)

5. Fruit

In deze categorie kunt u alle soorten fruit inzenden, het liefst vijf stuks van één soort. Appels en peren plukt u bij de beurs - de verdikking aan het steeltje waar je fruit makkelijk verwijdert. U levert het dus mét steeltje in. Ook zacht fruit als bramen, bessen mogen worden ingezonden.

6. Gemengde boeketten

Hierin gaat het behalve om de verschillende soorten bloemen die u in een boeket gebruikt, ook om de schikking in de vaas, de balans tussen vaas en bloemen, de gaafheid van de bloemen.
Creatieve mengvormen worden op prijs gesteld!

7. Bloemen op soort

In deze categorie levert u verschillende bloemen, het liefst 5 of 7, in. Ook hier is de gaafheid en de schikking een onderdeel dat beoordeeld gaat worden. Als u bijvoorbeeld dahlia’s kweekt en u levert er verschillende in, dan mag dat ook in deze categorie.

8. Bloemstukje op oasis of prikker

Maak uw eigen bloemstukje in oasis of op een prikker. (Ouderwets!)
Let u hierbij op kleurgebruik, de verhouding tussen materiaal en het groen. Zorg ervoor dat de achterkant van uw bloemstukje ook netjes is afgewerkt. Zorg ervoor dat u het bloemstukje ook water kan geven.

9. Fantasie

Een combinatie van fruit en groente, of alles wat u maar kunt verzinnen. Een zeer geliefde categorie. Hebt u weinig, dan kunt u in deze categorie met wat inventiviteit een mooie inzending maken.

10. Henk Blokbokaal

In deze categorie mag u gekochte bloemen gebruiken, dit is namelijk de enige categorie waarin ook mensen die geen tuin op Buitenzorg hebben mogen meedoen. En die moeten dus wel producten van buiten de tuin gebruiken.
Henk Blok was jarenlang de drijvende kracht van de tentoonstelling en hij is ons jaren geleden vlak voor de tentoonstelling ontvallen. Hij gaf ook aan mensen buiten de tuin les in bloemschikken. Daarom is dit eerbetoon aan hem toegankelijk voor een ieder die zich betrokken voelt bij Buitenzorg.
Sommige mensen noemen dit bloemschikken voor gevorderden. Maar het mag van alles zijn, het hoeft geen bloemstuk te zijn. Alles is mogelijk.

Als u niet precies weet in welke categorie uw inzending valt, komt u uw inzending gewoon inbrengen en dan schrijven wij het in de juiste categorie in.

Alle inzendingen krijgen een uniek nummer. De jury, die van buiten komt, krijgt een lijst met de nummers en weet niet wie wat heeft ingezonden. Daarom is het mogelijk dat iedereen meedoet.

U mag zo vaak en in zoveel categorieën inzenden als u wilt. Nogmaals, het gaat om de lol, niet om te winnen. Een ieder die meedoet krijgt een aandenken.

Tombola

Tijdens de tentoonstelling, op zondagmiddag, zijn er loten voor de tombola te koop.

We vragen u ook om een bijdrage voor de tombola-prijzen. Dit kan materieel maar ook immaterieel zijn. Spulletjes, maar bijvoorbeeld ook een workshop, een massage, een lezing, een hand- en spandienst … Verras ons met uw aardigheden en doe ze als prijs bij de tombola. Tot 21 augustus kunt u uw bijdrage(n) aanmelden bij Wietske (tuin 67).

De prijsuitreiking is op zondagmiddag zo ongeveer tussen 16.00 à 16.30 uur. Daarna volgt de tombola c.q. de feestelijke trekking van de winnende loten.

DOET ALLEN MEE S.V.P.


Veel voorpret, maak- en kijkplezier toegewenst!

Namens het bestuur van Tuinpark Buitenzorg,

Gerrit Mol


Laat Ambrosius Bosschaert de Oude maar schikken …