Op Buitenzorg hebben alle leden algemeen werk te doen. Van iedereen wordt minstens (!) 15 uur per jaar inzet voor de tuinvereniging gevraagd. We zijn een bijzondere en relatief kleine volkstuinvereniging: ieders positieve inzet voor het algemeen belang is nodig.

Sommige tuinders zitten in een commissie, hebben een specifieke klus of doen bestuurswerk. De rest wordt ingedeeld in een werkgroep op zaterdagochtend.

Vier werkgroepen, onder leiding van één of twee coördinatoren, onderhouden de algemene delen van ons tuinpark. Gedurende het tuinseizoen (van 1 april tot 1 oktober) werken de werkgroepen met uitzondering van de zomerwerkgroep elk op zes zaterdagochtenden van 9 tot 12.30 uur. Vijf ochtenden zijn verplicht en één werkochtend is vrijwillig. Aan het einde van het tuinseizoen, dit jaar op zaterdag 21 en/of 28 september, is er nog een inhaalochtend.

Het verzorgen en onderhouden van het algemeen groen op ons tuinpark op deze zaterdagochtenden is niet alleen nuttig en nodig, maar ook een uitgelezen gelegenheid om Buitenzorg, andere tuinders (beter) te leren kennen, elkaar te inspireren en (tuin)kennis op te doen.

Hieronder en op de mededelingenborden vindt u het precieze overzicht van de zaterdagen waarop u wordt verwacht. Mocht u een zaterdag verhinderd zijn: probeer te ruilen of haal op een andere dag in. Meld uw eventuele verhindering in elk geval ruim op tijd bij uw werkgroepcoördinator.

Het niet meedoen aan algemeen groenwerk zonder geldige reden levert een boete van € 45,- per sessie op. Mocht u denken structureel niet mee te kunnen doen, overleg dan met het bestuur.

N.B. Aspirant-leden van alle leeftijden alsmede Buitenzorgers boven de 75 jaar zijn en blijven van harte welkom bij het algemeen groenwerk op de zaterdagochtend.


Overzicht Werkgroepen 2024

Het indelen van onderstaande groepen is elk jaar weer een klusje apart. Want, rekening houden met veranderingen, wensen, mogelijkheden, met leeftijden en nog zo wat. Wij hopen ook op uw coulance in deze. Besef dat het voor alle tuinleden uiteindelijk draait om tenminste 15 uur algemeen werk per jaar te verrichten, ten behoeve van het onderhoud van ons volkstuinpark en het welvaren van de vereniging.


WERKGROEP 1

werkochtenden: 6 april, 4 mei, 1 juni, 29 juni, 31 augustus | inhalen: 21 en/of 28 september.

(coördinatie: Loes & Gerrit)

Karin (tuin 1)
Wendelien (tuin 17)
Hanneke (tuin 20)
Simone (tuin 24)
Iwan (tuin 28)
Susy (tuin 34)
Marcos (tuin 39)
Loes (tuin 56)
Bart (tuin 57)
Marije (tuin 58)
Krista (tuin 76)
Anne-Marie (tuin 90)
Gerrit (tuin 91)
Erwin (tuin 99a)


WERKGROEP 2

werkochtenden: 13 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli, 7 september | inhalen: 21 en/of 28 september

(coördinatie: Linda & Devi)

Linda (tuin 13)
Devi (tuin 15)
Michel (tuin 29)
Rieneke (tuin 36)
Sonja (tuin 45)
Suus (tuin 46)
Yvonne (tuin 54)
Wilmar (tuin 59)
Edwin (tuin 63)
Annemarie (tuin 65)
Elisabeth (tuin 67)
Joost (tuin 71)
Josien (tuin 81a)
Elise (tuin 83)


WERKGROEP 3

werkochtenden: 20 april, 18 mei, 15 juni, 24 augustus, 14 september | inhalen: 21 en/of 28 september

(coördinatie: Gerrit en/of Nina)

Willemien (tuin 16)
Isabella (tuin 19)
Anna (tuin 23)
Marjolijn (tuin 35)
Marcia (tuin 38)
Karolien (tuin 41)
Aafke (tuin 53)
Judith (tuin 62)
Herman (tuin 70)
Jeepee (tuin 73)
Manon (tuin 77)
Sjoerd (tuin 78)
Jonas (tuin 93)
Bart (tuin 95)
Folkert (tuin 96)
Rael (tuin 97)
Coördinator


ZOMERWERKGROEP

werkochtenden
9.30 (!) – 12 uur:

zaterdag 13 juli, 27 juli, 10 augustus

(coördinatie: Sonja R.)

Annemique (tuin 2)
Hans (tuin 5)
Sjen (tuin 6)
Ellie (tuin 7)
René (tuin 10)
Marianne (tuin 18)
Emmy (tuin 26)
Frits (tuin 31)
Els (tuin 32)
Sonja (tuin 43)
Marjoleine (tuin 44)
Harry (tuin 50)
(tuin 66)
Anja (tuin 69)
Ton (tuin 72)
Lydia (tuin 75)
Marie (tuin 81)
Tom (tuin 81)
Joyce (tuin 89)Basisonderhoud Tuin Nul, Leilindes, Ketjenplantsoen, Rozenperk, WC’s, div. klussen

Coba (tuin 9a), Irene (tuin 14), Els (tuin 32), Noor (tuin 33), Martijn (tuin 37), Sonja (tuin 43), Jos (tuin 49), Joke (tuin 55), Nina (tuin 80).

Nota bene: Na hun werkochtenden draaien Sonja (tuin 45) en Suus (tuin 46) ook de winkel. Dit betekent dat de winkel in tuinseizoen 2024 tenminste open is op zaterdag 13 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli en 7 september.