Momenteel is er geen tuin te koop.

N.B. Om in aanmerking te komen voor een volkstuin op Buitenzorg moet u ingeschreven staan bij de Bond van Volkstuinders alsook bij Tuinpark Buitenzorg. Meer informatie over inschrijven hier.