Uitgesteld: Inspraakmiddag Bomen

geplaatst in: Nieuws | 0

Presentatie en inspraak concept-Bomenplan Buitenzorg

Donderdag 16 februari ’23: Deze bijeenkomst, gepland voor 18 februari, is wegens corona en andere ellende uitgesteld tot een later te bepalen datum. (Wellicht ergens in het voorjaar van 2023)

De Werkgroep Bomen, onderdeel van de commissie Groen, presenteert deze middag haar concept-versie van het Bomenplan voor Buitenzorg. Tuinders zijn van harte welkom om hierover van gedachten te wisselen, commentaar te geven en suggesties aan te dragen. Beetje flauw gezegd: bomen over bomen dus.

TOELICHTING

Vorig jaar is er in het kader van Natuurlijk Tuinieren een bomenboek en bomenkaart van Buitenzorg gemaakt. Er staat een scala van oude en jonge fruitbomen, volwassen coniferen, aangeplante sierbomen en aangewaaide zaailingen op het tuinpark. En er staan veel bomen op Buitenzorg. Meer dan je denkt.

Bomen leveren voordelen; ze zorgen voor verkoeling, biodiversiteit, voedsel en schoonheid. Maar bomen hebben ook nadelen; ze kunnen ook omwaaien, iepenziekte verspreiden en zonlicht ontnemen. Hoe staat het op Buitenzorg met de balans tussen voor- en nadelen?

De opstellers van het bomenboek en de bomenkaart van Buitenzorg kwamen tot de vraag: Wat willen we eigenlijk met de bomen van Buitenzorg? Willen we een bomenplan? En wat komt daarin te staan? Allemaal vragen waarop zij graag uw reactie willen ontvangen.

De Werkgroep Bomen bestaat uit: Martin (tuin 99), Gerrit (tuin 91) en Willemien (tuin 16).

Er is deze middag koffie, thee en water, voor het overige is de bar gesloten.


Dit is Hyperion, een Californische sequoia waarvan wordt gedacht dat het de hoogste boom ter wereld is.