Toekomst volkstuinen: gemeente en verenigingen zijn het eens

geplaatst in: Nieuws | 0

Vrijdag, 14 mei 2021 | Persbericht van de Gemeente Amsterdam

Na intensieve gesprekken zijn we er met de Amsterdamse volkstuinverenigingen uitgekomen over hoe we verder gaan met de volkstuinparken. Er is nu een lijst met gezamenlijke uitgangspunten. De belangrijkste plannen: beperkte verhoging van de huurprijs, de verenigingen houden zelf het beheer en er komt meer te doen voor meer Amsterdammers.

Amsterdam heeft ruim 40 volkstuinparken met samen zo’n 6.000 volkstuinen. Deze tuinen vormen een belangrijk onderdeel van het groen in Amsterdam. Een jaar geleden presenteerde de Amsterdam plannen om de volkstuinparken te vernieuwen. Het hoofddoel van deze plannen is om de volkstuinparken als groengebieden toegankelijker en bruikbaarder te maken voor alle Amsterdammers. Onder de volkstuinders leidden de plannen tot onrust, vooral vanwege een voorgenomen huurprijsstijging. De partijen zijn daarom met elkaar om de tafel gegaan. Met resultaat.

Huurprijs
  • De huurprijs voor een volkstuin wordt maximaal 95 cent per vierkante meter per jaar
  • Voor nutstuinen (moestuinen zonder huisje) wordt dit 30 cent
  • De verhoging wordt over een periode van vijf jaar ingevoerd
  • Het plan voor een solidariteitsbijdrage, waarbij tuinders elkaar financieel zouden ondersteunen, gaat niet door
Eigen beheer

Een volgend belangrijk uitgangspunt is dat de verenigingen alle grond in eigen beheer houden. De gemeente zal delen van het park niet zelf gaan beheren, zoals eerst het plan was. De extra inkomsten uit de huurverhoging worden door de volkstuinverenigingen en de gemeente samen beheerd en gebruikt voor de volkstuinparken zelf. Gemeente en volkstuinverenigingen werken deze aanpak nog verder uit.

Fietsen en wandelen

Volkstuinen zijn er om te tuinieren. Maar ook Amsterdammers die geen groene vingers hebben, kunnen ervan genieten, bijvoorbeeld als wandel- of fietsgebied. Daarom hebben we met volkstuinverenigingen afgesproken dat fietsers als gast welkom zijn op de wandelpaden van de parken. Ook onderzoeken we de mogelijkheid en noodzaak van een doorgaand fietspad in de volkstuinparken in het Westerpark. Ook met het oog op bereikbaarheid van het nog te bouwen Haven-Stad. Voor bereikbaarheid van de tuinparken in De Nieuwe Kern gelden aparte afspraken vanwege de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk.

Hernieuwd vertrouwen

Alle partijen staan achter de plannen. De Bond van Volkstuinders vertegenwoordigt driekwart van de tuinders in Amsterdam. Voorzitter Eric van der Putten is tevreden: “De afspraken geven een langdurige zekerheid voor de volkstuinen.” Marije van Mierlo is vertegenwoordiger van de zelfstandige volkstuinparken. “Vorig jaar schrokken we ons rot van de plannen. Nu is er goed naar ons geluisterd en hebben we passende afspraken kunnen maken. We hebben er weer vertrouwen in.” Ook wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) is verheugd: “We behouden de parken voor de toekomst en de verenigingen gaan ervoor zorgen dat meer Amsterdammers van de prachtige parken kunnen genieten. Ik zie dit als een voorbeeld van de manier waarop de gemeente samen met betrokken Amsterdammers kan werken aan nieuw beleid.”

Gemeenteraad besluit

De gemeenteraad neemt rond de zomer het uiteindelijke besluit over de plannen voor de vernieuwing van de Amsterdamse volkstuinparken. Bij de uitvoering van die plannen zal maatwerk altijd voorop staan: elk volkstuinpark is uniek en dat blijft ook zo.

Bron: Gemeente Amsterdam

bvv-adam
Visualisatie van het plan- en besluitvormingsproces Volkstuinenbeleid Amsterdam tot nu toe. (Beeld: BvV)


Meer informatie over het concept-onderhandelingsresultaat hier op de website van de Bond van Volkstuinders

Lees ook: Volkstuinenprotest effectief: huurprijzen fors omlaag op Parool.nl, 14 mei 2021