Bespreking Afdelingsvergadering

| 0
Datum: 18 mei 2024
Tijd: 13:00

Het bestuur van Buitenzorg biedt de verenigingsleden op zaterdag 18 mei vanaf 13 uur gelegenheid om vragen te stellen en te delibereren over de inhoud van de stukken van de Afdelingsvergadering op zondagmiddag 26 mei 2024.
Dit om de gang van zaken tijdens de Afdelingsvergadering nóg soepeler te laten verlopen.

De meeste bestuursleden zullen op zaterdagmiddag 18 mei aanwezig zijn.

Vraag niet hoe het kan; profiteer ervan! 😉