Natuurlezing: Waterbeheer

| 0
Datum: 5 maart 2023
Tijd: 15:00

Wat is waterbeheer?

‘Nederland leeft met water’ luidde ooit de slogan van een bewustwordingscampagne van de overheid voor waterbeheer. Maar het beeld van een drijvend Nederland in zee gaf onvoldoende duiding. De titel had ‘Nederland leeft zónder water’ kunnen zijn, want dankzij dijken houden 9 miljoen inwoners het droog. Of: ‘Nederland leeft ván water’, want er werken tienduizenden mensen in het waterbeheer. En die staan niet als Hans Brinker met hun vinger in de dijk. Wat houdt waterbeheer dan wél in?

Martin (tuin 99) werkt als procesmanager bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij neemt u mee in de wondere waterwereld en brengt u grondig op de hoogte.

N.B. Er is deze middag gratis koffie en thee, voor het overige is de bar gesloten.