Petitie Behoud Volkstuinen

geplaatst in: Nieuws | 0

Update: woensdag 23 december 2020

❧ De petitie voor het behoud van de Amsterdamse volkstuinen is sinds 16 december jl. afgesloten, ondertekenen is niet meer mogelijk. De petitie is ruim 29 duizend keer ondertekend. Tot besluit schrijft de opsteller op de petitie-pagina het volgende:

Beste ondersteuners van de petitie ‘Behoud de Amsterdamse volkstuinen!’

In een tijdspanne van twee weken is de petitie massaal ondertekend. Ruim 29.000 mensen hebben via deze petitie hun steun betuigd aan ons om de Amsterdamse volkstuinen te behouden. Hartelijk dank. Het was hartverwarmend om zo’n massale steun te krijgen.

Mede door jullie handtekeningen kwam de wethouder Marieke van Doorninck (GL) tot het inzicht dat haar plannen, zoals uiteen gezet in de Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, niet klopte. Hierdoor voelde ze zich genoodzaakt om de Nota in te trekken en de voorgenomen vaststelling van deze nota in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 16 december van Amsterdam uit te stellen.

Hoe het nu verder gaat, is (nog) onbekend. Mogelijk kunnen we in het vervolg uw steun weer gebruiken. Maar vooralsnog willen we u hartelijk danken voor de ondertekening van de petitie ‘Behoud de Amsterdamse volkstuinen!’.


Zondag 29 november 2020
❧ Naar aanleiding van de gemeentelijke plannen ten aanzien van de Amsterdamse volkstuinen, zoals gepresenteerd in de ‘Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid (oktober 2020)’, is er gisteren een online petitie gestart. De petitie is opgesteld door Gerard van Middelaar (voorzitter van Tuingroep Amstelhof) en luidt als volgt:Wij, huurders van volkstuinen en iedereen die ons een warm hart toedraagt

constateren

  • Dat volkstuinders best wat meer willen betalen, maar dat deze huurverhoging buiten proportioneel is.
  • Dat de noodzaak van de exceptionele huurverhoging slecht is onderbouwd, waarbij geen rekening is gehouden met de diversiteit van de complexen.
  • Dat als de gemeenteraad instemt met de plannen, het huren van een volkstuin binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk is voor veel Amsterdammers.
  • Dat de gemeente hiermee de decennialange gratis inspanning van volkstuinders om de stad groener te maken, teniet doet.
  • Dat met dit plan de vele sociale netwerken binnen de tuinverenigingen verloren gaan.

en verzoeken

  • De gemeente om de kosten van de plannen om te investeren in de kwaliteit van volkstuincomplexen niet af te wentelen op de volkstuinders.
  • Een redelijke en billijke huurverhoging geleidelijk door te voeren, zodat tuinders hun tuin kunnen blijven behouden.
  • Het huren van een volkstuin nu en in de toekomst bereikbaar te houden voor alle Amsterdammers.Meer informatie en ondertekenen op: https://behoudvolkstuinen.petities.nl/


OK, zo’n internet-petitie voor wat het waard is. (En ach, áls u ondertekent, toon/noteer dan tenminste uit toetsenbord-solidariteit ook uw naam.)

Bovenstaande gaat niet (alleen) over volkstuintjes. Dit gaat over wat voor een samenleving en wat voor een stad Amsterdam wil zijn. Trouwens, het is niet uitgesloten dat Waternet hier mede een aanjager van dit beleid is. Namelijk riolering aan kunnen leggen op alle tuinparken. Kosten/inkomsten: ca. 26 miljoen euro. (Getuige deze brief van de wethouder. (Spreek dat bedrag even hardop uit.))

Daarbij, als Buitenzorg zouden wij ook willen zeggen: Amsterdam, ontwikkel méér volkstuinparken!

ingezonden-brief-parool
Ingezonden brief in Het Parool van dinsdag 1 december 2020.