Bewonersavond Vliegenbos
woensdag 22 mei, 19.30 u.

geplaatst in: Nieuws | 0

Het Vliegenbos is populair. Hoe kan de gemeente de drukte het beste in goede banen leiden, nu en in de toekomst? Daarover wil het stadsdeel Noord graag met omwonenden en gebruikers van gedachten wisselen op woensdagavond 22 mei.

Het Vliegenbos is van oudsher een heerlijke plek om te recreëren, sporten, wandelen en fietsen en wordt door velen gekoesterd. Het aantal gebruikers neemt toe, omdat steeds meer mensen de schoonheid van het bos ontdekken. Bezoekers merken dat het steeds drukker wordt, wat leidt tot onenigheid.

In gesprek

Omdat de drukte in Noord de komende jaren verder zal toenemen is het verstandig om met elkaar in gesprek te gaan over het huidige en toekomstige gebruik van het Vliegenbos. Dat doen we op een bewonersavond op woensdag 22 mei.

De bewonersavond wordt ingeleid door bestuurder Saskia Groenewoud. Daarna gaan aanwezigen aan tafels met elkaar in gesprek over hoe het toenemend aantal gebruikers Vliegenbos in goede banen kan worden geleid.

Praat mee

Datum: woensdag 22 mei 2019
Tijd: van 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: Clusiuscollege, Rode Kruisstraat 40, Amsterdam (locatie op Google Maps)

Aanmelden

Belangstellenden wordt gevraagd zich vooraf aan te melden via C.Beurskens@amsterdam.nl.

(bron)


Ontwerp en geschiedenis van het Vliegenbos

Amsterdam was in 1907 een groeiende stad. Er ontstond behoefte aan parken. Gemeenteraadslid W.H. Vliegen wilde met het programmapunt ‘Bos aan het lJ’ een park realiseren waar arbeiders en burgers de gelegenheid kregen om op zondag te stad te ontvluchten. De wens van Vliegen was een bos in Buiksloterham dichtbij de binnenstad. Uiteindelijk werd het noordelijk deel van destijds Nieuwendammerham aangewezen als locatie.

ln 1912 tekende J.Klijnen het eerste ontwerp. Bij de inrichting in 1917 is, ten opzichte van het originele ontwerp van J. Klijnen, de zuidelijke en noordelijke strook niet gerealiseerd in verband met industrie en woningbouw in het zuiden (Vogeldorp). Het parkbos is ontworpen in Engelse landschapsstijl met twee oost-west lopende hoofdlijnen. Tussen deze lanen in lag een groot open vierkant met een noord-zuid lopend pad met uitzicht op de Augustinuskerk. De overige kronkelpaden liepen rond voor een verrassend effect.

ln 1960 kreeg het Vliegenbos een bufferfunctie in verband met de zwavelzuurfabriek die zich verder uitbreidde. De begroeiing van het Vliegenbos werd dichtgehouden. De noordzuid-verbinding werd pas in de jaren ’80/’90 volledig dichtgezet met bomen en het zicht op de
historische Augustinuskerk op de Waterlandse Zeedijk verdween. Ook de zuidelijke oost-west verbinding is samen met het open veld grotendeels verdwenen en dichtgezet. ln 1990 werd de bufferfunctie vervallen verklaard.

Y-bosch
Eerste ontwerp Vliegenbos (Y-Bosch) door J. Klijnen (1912)