Buitenzorg is van 1 oktober tot 1 april voor publiek gesloten. Dat neemt niet weg dat alle tuinders kunnen blijven tuinieren en we elkaar kunnen ontmoeten. Dit laatste tijdens de reguliere feesten en/of tijdens een nieuwe serie informatieve lezingen door verschillende tuinders. De lezingen op zondagmiddag zijn voor iedereen gratis toegankelijk (ook buurtgenoten en buitenstaanders) en beginnen om 15 uur (deur open: 14 uur). Die middagen worden afgesloten met een maaltijdsoep. U bent van harte welkom!

Zondag 27 oktober 2019, 15 uur

HERFSTLEZING: BIJEN

Imker Marike (uit Vogeldorp) vertelt over haar bijenvolken die ze in april 2018 als zwerm heeft gevangen in het Westerpark en die inmiddels zijn uitgegroeid tot krachtige, gezonde volken. Hoe is het haar dames sinds hun vangst vergaan? Hoe zoeken bijen voedsel? Hoe communiceren ze? Wat is ‘propolis’ en wat doen bijen daarmee? Marike vertelt er alles over en zal in haar lezing ook dieper ingaan op de verschillen en overeenkomsten tussen honing- en wilde bijen en over wat natuurimkeren, een nieuwe stroming binnen het imkeren, precies inhoudt.

Let op: dit weekend gaat de Wintertijd in – klok een uur achteruit!


Zaterdag 23 november 2019, 14 uur

BEGROTINGSVERGADERING

Op de agenda:

    – Begroting 2020
    – Beleidsplan 2020 en verder
    – Voorstel indeling Algemeen Werk en Commissies
    – Werkplan 2020.

Zie (en lees van tevoren) de bijbehorende stukken die u per post zijn toegestuurd.

Gezien het belang van de vergadering vertrouwen we op de komst van alle leden.

Zaal open: 13.30 uur. Kom alstublieft op tijd, zodat we echt om 14 uur kunnen beginnen.

Zaterdag 30 november 2019, va. 14 uur

SINTERKLAASFEEST

Sinterklaas op Buitenzorg in 2018
Alle kinderen van Buitenzorg zijn hier van de partij! Eerst gaan we voor Sinterklaas iets moois knutselen, daarna is er poppenkast en dán komt – als iedereen lief is en hard zingt – die goede Sint met z’n hulpjes én kadootjes ons tuinpark bezoeken. O zo spannend én leuk!

Zaterdag 21 december 2019, 16 uur

WENDEFEEST

Buitenzorgers: save the date!
Een als altijd knusse, informele viering van de Winterwende, maar dit jaar in het Verenigingsgebouw en in het teken van dankbaarheid voor onze op 5 oktober jl. afgezwaaide bestuursleden Marijk en Gerrit.

Zondagochtend 22 december, vanaf 05.19 uur (UTC 04.19 uur) worden de dagen weer langer.


Zaterdag 18 januari 2020, 14 uur

NIEUWJAARSRECEPTIE

Het is 2020. Gelegenheid om elkaar (weer) een bloeiend en wonderschoon tuinjaar toe te wensen. En wat dies meer zij.

Update 1 februari 2020:


Luister hierboven de nieuwjaarstoespraak terug die door voorzitter Joke werd uitgesproken op zaterdag 18 januari 2020 in het clubhuis. (Muziek (tot slot): Shirley Horn.)


Zaterdag 25 januari 2020, 15 uur

PRESENTATIE AVVN KEURMERK

Onze Commissie Natuurlijk Tuinieren maakt zich sterk om het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te behalen. Een officieel keurmerk ontwikkeld en toegekend door het AVVN, de landelijke organisatie voor hobbytuinders.
Deze zaterdagmiddag geeft Roos Broersen, adviseur Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van het AVVN, in het Verenigingsgebouw een presentatie over het belang van Natuurlijk Tuinieren, ook voor volkstuinders.
De presentatie markeert voor Buitenzorg het begin van een inspirerende periode met als doel het Keurmerk te verwerven, oftewel ons tuinpark optimaal natuurvriendelijk in te richten en te beheren.


Zondag 23 februari 2020, 15 uur

WINTERLEZING: VLIEGENBOS

De volkstuintjes van Buitenzorg kijken op tegen het grootste levende wezen van Amsterdam: het W.H. Vliegenbos. Wat natuurvolken al wisten maar nu ook door westerse wetenschap ontdekt is: een bos is een ‘superorganisme’, een levensvorm waarin vele verschillende levensvormen met elkaar verbonden zijn.

Joost (tuin 71) is voorzitter van Stichting W.H. Vliegenbos en hij neemt ons virtueel mee op expeditie door het bos. Over het Wood Wide Web en het recht op wildernis. Over de havik, de vos, de iep en de es.

In onderstaande video vertelt Joost kort iets over zijn geliefde Vliegenbos. Het is een bijdrage aan een avond, begin september 2019 in Pakhuis De Zwijger, over duurzaam bosbeheer, de waarde van bomen en de relatie tussen mens en natuur.


Zondag 29 maart 2020, 15 uur

LENTELEZING: WATERBEHEER

Update: zaterdag 14 maart 2020 WEGENS HET CORONAVIRUS IS DEZE BIJEENKOMST TOT NADER ORDER UITGESTELD

‘Nederland leeft met water’ luidde ooit de slogan van een bewustwordingscampagne van de overheid voor waterbeheer. Maar het beeld van een drijvend Nederland in zee gaf onvoldoende duiding. De titel had ‘Nederland leeft zónder water’ kunnen zijn, want dankzij dijken houden 9 miljoen inwoners het droog. Of: ‘Nederland leeft ván water’, want er werken tienduizenden mensen in het waterbeheer. En die staan niet als Hans Brinker met hun vinger in de dijk. Wat houdt waterbeheer dan wél in?
Martin (tuin 99) neemt u mee in de wondere waterwereld en brengt u grondig op de hoogte.

Let op: dit weekend gaat de Zomertijd in – klok een uur vooruit!

zeespiegelstijging-2300
Een toekomstscenario van Nederland in 2300 bij de verwachtte zeespiegelstijging, getekend door fysisch geograaf Kim Cohen.Samenstelling & organisatie lezingen: Edith (tuin 25) & Remge (tuin 91)
Muzikale omlijsting lezingen: Pipet (Joke & Martin / tuin 9)
Organisatie Sinterklaasfeest: Activiteitencommissie i.s.m. Elly (tuin 36) & Mieke (tuin 51)