Za. 17 feb. | Informele infomiddag

geplaatst in: Nieuws | 0

Op zaterdagmiddag 17 februari ’24 is er een informele informatiemiddag in het Verenigingsgebouw over de onderwerpen ‘duurzame bijruimte’, ‘besturen van een vereniging’ en ’toekomstplannen i.h.k.v. toegankelijkheid’. Iedereen is hierbij welkom: leden, aspirant-leden en betrokken buitenstaanders.

Bij aanvang van iedere afzonderlijke presentatie kunt u aan- en/of afhaken. Tíjdens een presentatie binnenwaaien wordt, wegens de aandacht en focus, niet bijster gewaardeerd.

PROGRAMMA

14 – 14.30 uur – Presentatie door Iwan (tuin 28) en Martin (tuin 9) van het plan voor een duurzame bijruimte naast het Verenigingsgebouw (een vervanging voor de huidige groene tent).

14.45 – 15.30 uur – Presentatie van Jutta (tuin 85) en Gert (tuin 3) over besturen van een vereniging, wat dat tegenwoordig inhoudt en wat er zoal bij komt kijken.

15.45 – 16.30 uur – Presentatie door Marijk (tuin 68) en Gijs (tuin 27) van de huidige stand van het zgh. ‘Plan van Aanpak’, oftewel: toekomstplannen voor Buitenzorg in relatie tot de buurt en de buitenwereld, mede in het licht van de door de gemeente Amsterdam gewenste vergroting van toegankelijkheid van volkstuinparken. (Zie onder ‘belangrijkste punten’ punt zes op pagina 3 van de ‘Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid’ hier (een grote pdf).)


Voor de duidelijkheid: er wordt deze middag niks ‘besloten’. We delen en wisselen vrijelijk ideeën en informatie uit. Nieuwsgierigheid, crea- en constructief na- en meedenken is hier het devies.

Deur open: 13.30 uur.