Bij het afscheid van Tito de Vries

geplaatst in: Nieuws | 0

Op de eerste dag van dit jaar heeft Tito de Vries afscheid moeten nemen van het aardse leven. Tito (19 mei 1933 – 1 januari 2021) was voorzitter, stimulator, verslaglegger en begenadigd dichter. En hij is één van de huidige drie (officieuze) ereleden van Buitenzorg bovendien.

Jarenlang heeft Tito een tuin op Buitenzorg gehad: tuin 26. Emmy, Tito’s trouwe metgezel en grote liefde, gebruikte tuin 57. Toen het tuinieren voor Tito te zwaar werd verhuisde Emmy naar tuin 26. Tuin 57 werd opgegeven.

Tito was nog vaak te vinden op tuin 26. Ik ken vrijwel niemand die zo genietend in de zon kon zitten en blij was met alles wat hij zag en wat er om hem heen gebeurde. Die enorme nieuwsgierigheid en affectie behield hij tot het eind.

Tijd waait; pluk en verwonder elk moment.

Lange tijd maakte Tito deel uit van het bestuur van Buitenzorg, goeddeels in de periode dat Jermak de Wit onze voorzitter was. (Let wel, Jermak was doof. Ja ja, een dove voorzitter, dat waren nog eens tijden …)

Veel tuinders zullen Tito kennen omdat hij, tot voor kort, jaarlijks op de tuin een bijeenkomst met de dichtclub ‘De Klus’ organiseerde. Die open schrijfclub was ooit opgezet door Simon Vinkenoog, en Tito nam later de coördinatie ervan over. De aangesloten dichters kwamen dan voordragen in het Simon Vinkenoog Theater Bij De Boom. Doorgaans tijdens de vernissage van de zomerse tentoonstelling van kunstwerken van tuinders in het verenigingsgebouw.

Ook zorgde Tito ervoor dat er elk jaar weer nieuwe gedichten in onze gedichtenborden langs de wandelpaden verschenen. Vaak door hemzelf voorzien van illustraties of andere manieren van vormgeving.

Tito kon behoorlijk eigenwijs zijn en had heel nadrukkelijk zijn voorkeuren. Niemand kon zo bevlogen vertellen over de schoonheid die er schuilt in een goede voetbalwedstrijd. En, nu we het er toch over hebben, ook in een heel slecht gespeelde wedstrijd. Want ook die heeft een geheel eigen poëtische schoonheid. Daar kon Tito heel blijmoedig over vertellen.
Alleen hierom al – maar om o zo veel meer – zullen we Tito missen.

Emmy en de familie van Tito wensen we veel sterkte. We zenden hen onze liefdevolle gedachtes.


Gerrit Mol


Illustratie/zelfportret van Tito, als gepubliceerd op de rouwkaart.

Gerrit (tuin 91) belandde omstreeks 1990 op Buitenzorg en was, tot voor Joke, jarenlang voorzitter van Tuinpark Buitenzorg.