Schoonmaak Vliegenbos

| 0

Jaarlijkse zwerfvuil-opruimactie in het Vliegenbos.
Nog niet zeker of het dit jaar wegens corona door kan gaan, en zo ja hoe. Hou de website van het Vliegenbos in de gaten: www.vliegenbos.amsterdam/.