Evaluatie Commissies

| 0

Maandag 23 september 2019

Beste commissieleden van Tuinpark Buitenzorg,

Het bestuur wil graag met u overleggen over hoe het afgelopen jaar/jaren is verlopen. We willen graag met u bespreken wat er het komende jaar verbeterd zou kunnen worden. Dit gaat dan natuurlijk twee kanten op: wat kan het bestuur voor de commissie doen, en wat wil het bestuur van de commissie?

Het gaat om een informeel overleg. En als we afspraken maken zullen die natuurlijk worden vastgelegd, maar het gaat bovenal om het afstemmen en het controleren van wensen, verlangens en verwachtingen.

We zouden u graag ontvangen op zaterdag 12 oktober 2019 in het Verenigingsgebouw.

Buffetcommissie tussen 12.30 en 13.30 uur

Bouw, tuin & taxatie-commissie tussen 13.30 en 14.30 uur

Calamiteitencommissie tussen 14.30 en 15.00 uur

Algemeen Werk begeleiders (werkmeesters) tussen 15.00 en 15.30 uur

Kascontrole-commissie tussen 15.30 en 16.00 uur

Ontspanningscommissie tussen 16.00 en 16.30 uur (Mits er een nieuwe coördinator van deze commissie is gevonden in de vergadering van 5 oktober ’19.)

We hopen u, dan wel enkelen van uw commissie te mogen ontvangen. Kunt u van een commissie geen van allen, meld dit dan even aan het secretariaat, dan kunnen we eventueel de tijden aanpassen.

Met vriendelijk groet,

namens het bestuur,

Gerrit Mol


N.B. Hoewel Gerrit Mol sinds 5 oktober ’19 zal zijn afgetreden als voorzitter zal hij voor met name de oude afspraken ook aanwezig zijn bij deze gesprekken.