Algemene Ledenvergadering

| 0
Zaterdag 13 november 2021, 12 uur in het Verenigingsgebouw

Na lange tijd gaan we hopelijk weer collectief en vis-a-vis vergaderen. Meer info en de stukken volgen medio oktober.

foto bestuur Buitenzorg
Het bestuur van Tuinpark Buitenzorg.
V.l.n.r. I. Lampe (1e secretaris), J. Botman (2e secretaris), J. van der Helm (voorzitter) en I. Stokkermans (1e penningmeester).
Niet op de foto: B. van der Lugt (2e penningmeester).