Bondsvergadering

| 0
Datum: 11 juni 2022
Tijd: 13:00

Clubgebouw Tuinpark Sloterdijkermeer
Sloterdijkweg 20, Amsterdam

Inloop vanaf 12:30 uur; aanvang vergadering 13:00 uur.

De stukken voor de agenda worden uiterlijk 3 weken voor 11 juni per email aan de afdelingsbesturen en bondsafgevaardigden gestuurd.
Heb je als tuinder vragen of opmerkingen over agendapunten, breng deze dan naar voren in de ALV van het tuinpark of stel ze aan je afdelingsbestuur of afgevaardigden. De bondsafgevaardigden van je tuinpark kunnen dit dan aankaarten of een vraag stellen in de rondvraag.

Lid-tuinders kunnen de stukken voor de Bondsvergadering ontvangen door een mail te sturen naar info@bondvanvolkstuinders.nl. Wil je de Bondsvergadering bijwonen als toehoorder? Dan graag uiterlijk 9 juni aanmelden via voornoemd e-mailadres.

Meer informatie (agenda en routebeschrijving) hier op de website van de Bond van Volkstuinders.