INBRAKEN

Ingebroken bij 14 huisjes

In de nacht van 1 februari is in meerder huisjes ingebroken. 14 in totaal. De politie is ingelicht en heeft gekeken. Voor de verzekering is het nodig om zelf eerst aangifte te doen bij politie. Dit kan telefonisch (0900-8844) of via de website van politie. https://aangifte.politie.nl

ALS U GEEN SCHADE HEEFT DIE U BIJ DE VERZEKERING WILT DECLAREREN IS HET NIET MEER NODIG OM AANGIFTE TE DOEN.

De meeste huisjes zijn verzekerd bij een collectieve verzekering bij Aon. Dit vindt u terug op uw jaarlijkse rekening. Deelname aan deze collectieve verzekering is vrijwillig en kunt u zelf opzeggen. Voor informatie over schadevergoeding etc moet u zelf contact op nemen met de verzekeraar (AON tel: 020-4305500) of direct bij Lengkeek Expertises, per mail (tuinhuisschade@lengkeek.nl). Zij taxeren de schade.

polisnummer is B08002589-0005

Een schadeformulier vindt u op http://www.bondvanvolkstuinders.nl/index.php?menu=6&stijl=1&id=353

IS VAN BELANG UW EIGEN REKENINGNUMMER OP TE GEVEN OP HET SCHADE FORMULIER!!

 

 

 

 

Aspirantleden: stuur je emailadres naar het bestuur!

Aspirantleden van Buitenzorg krijgen sinds dit jaar geen brief meer als een tuin te koop staat. Wél is er de mogelijkheid een mail te ontvangen, maar dan moet wel het mailadres bekend zijn bij het bestuur. Momenteel weten we dat van veel aspirantleden nog niet, of hebben we een onjuist adres. Dus: stuur een mail naar janbotman55@gmail.com