Bloemen, groenten & fruittentoonstelling 2018

In het weekend van 1 en 2 september viert Buitenzorg weer zijn jaarlijkse BGFT. Zend allen in!
Ondanks de hete en droge zomer hopen we op een grote deelname. Jeugd die mee wil doen aan het bloemschikken wordt verzocht zich aan te melden.